Učlanjenje

Udruga Cukrići – Zadar
udruga.cukrici@gmail.com

Ako se želite učlaniti u Udrugu Cukrići – Zadar, molimo da popunite sljedeći formular:

Godišnja članarina od 100 kuna se plaća samo za jednog člana obitelji.

Podaci o uplati članarine:

Naziv: Udruga Cukrići Zadar

Broj računa: HR2124070001100434799

Opis plaćanja : Članarina – <<prezime>>

Model: 67

Poziv na broj odobrenja: <<OIB>>

Iznos uplate: 100,00