U KRUGU ZAJEDNO I Savjetodavna i psihološka pomoć

Obitelj koja se suočava sa kroničnom bolešću, kao što je dijabetes kod djeteta, pod specifičnom je vrstom stresa. Svaki član obitelji ima, u skladu sa svojom pozicijom, drugačije reakcije i drugačije poimanje, nošenje i kreativne adaptacije na novonastalu situaciju. Te reakcije su prilično predvidive, neke od njih pridonose konstruktivnom nošenju s bolešću, a neke su dugoročno destruktivne kako za pojedinog člana obitelji, tako i za dinamiku odnosa unutar pogođene obitelji.

Izuzetno je bitno prepoznati destruktivne porive i dinamike kako pojedinca (oboljelog djeteta, subraće ili roditelja) tako i cijele obitelji. Samo prepoznavanje bez osvješćivanja i jačanja osobe i sistema neće puno pomoći.

Nužna je individualna podrška, ali značajna promjena se može (posebno sa djecom i tinejdžerima) napraviti provođenjem ciklusa radionica podrške na temu suočavanja sa emocijama, kontrole emocija, konstruktivne komunikacije, razvoju socijalnih vještina, empatije, motiviranosti za uspjeh, rješavanju problema i povezivanju kako unutar obitelji tako i unutar grupe vršnjaka.

S tim ciljem provode se:

  • GRUPNE RADIONICE PODRŠKE za djecu, tinejdžere i roditelje

Radionice se provode za jednu grupu zatvorenog i jednu grupu otvorenog tipa. Svaka vrsta ima svoje prednosti. Zatvoreni tip grupe je rad uvijek istih članova, bez ulaska novih (puno psihološki dublje zadire, zahtjeva predanost što je ponekad teško izvesti, posebno sa tinejdžerima).

Otvorene grupe su više edukativne, ali se kombiniraju s individualnim radom, čime se postiže visoka učinkovitost.

Datumi održanih radionica u 2022. godini: 21.10.2022., 25.10.2022., 3.11.2022., 9.11.2022., 17.11.2022., 7.12.2022., 8.12.2022., 16.12.2022., 21.12.2022., 23.12.2022.

Datumi održanih radionica u 2023. godini: 4.1.2023., 11.1.2023., 20.1.2023., 27.1.2023., 1.2.2023., 10.2.2023.

 

  • INDIVIDUALNA TERAPIJA „MOJ PLAVI KRUG“

Rad grupe otvorenog tipa kombinira se s individualnom terapijom. Održano je ukupno 30 sati terapije.

Datumi održanih terapija u 2022. godini: 12.11.2022., 20.11.2022., 24.11.2022., 25.11.2022., 1.12.2022. (2 sastanka), 9.12.2022. (2 sastanka), 15.12., 16.12.2022.

Datumi održanih terapija u 2023. godini: 2.1.2023., 8.2.2023., 9.2.2023., 21.2.2023., 23.2.2023., 24.2.2023., 26.2.2023., 2.3.2023., 8.3.2023., 10.3.2023., 13.3.2023., 15.3.2023., 16.3.2023., 21.3.2023., 23.3.2023., 27.3.2023., 28.3.2023., 3.4.2023., 4.4.2023., 5.4.2023. 

Psihološku i savjetodavnu pomoći pruža stručna osoba, psihoterapeutkinja mr. sc. Polona Bencun – Gumzej, dr. med. spec. škol. med., liječnica, specijalistica školske i sveučilišne medicine te psihoterapeutkinja za djecu, obitelj i odrasle sa višegodišnjim iskustvom u radu s djecom i obiteljima. Dr. med. Bencun – Gumzej bavi se i javnim radom te je dosad održala niz predavanja na temu roditeljstva, odrastanja i uloge škole u odrastanju djeteta. Stručna je suradnica u više škola i sudjeluje u nizu edukacija pomoćnika u nastavi i trajnim edukacijama profesora. Dugi niz godina surađuje s udrugama koje pružaju psihosocijalnu pomoć oboljelima (PTSP i kronične bolesti) u Zadru i Kninu.