Održana prezentacija o dijabetesu u OŠ Krune Krstića u Zadru

U Osnovnoj školi Krune Krstića u Zadru prezentirali smo osnovne činjenice o dijabetesu nastavnicima jednog našeg Cukrića. Nekim nastavnicima to je bio prvi susret s ovom bolešću. Vjerujemo da smo im uspjeli ukazati na glavne probleme koji mogu nastati u školi kod djece oboljele od dijabetesa.

Dijabetes tipa 1 – prezentacija za školu

 

FreeStyle Libre - bezbolni nadzor glukoze u krvi